Osiągnięcia

 

Oto nasze osiągnięcia:

Z przyjemnością informujemy o następujących sukcesach KNDP Doradcy Podatkowi Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy w XII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolita publikowanym 27 czerwca 2018 r.:

1) Marek Kolibski rekomendowanym doradcą w zakresie Doradztwo Transakcyjne;
2) Konrad Turzyński wyróżniony w rankingu Wschodzących Gwiazd Doradztwa Podatkowego;
3) Precedensowy wyrok WSA w Warszawie III Sa/Wa 2884/16 z 2 października 2017 r. dotyczący sposobu opodatkowania beneficjentów zagranicznych fundacji prywatnych uznany przez Kapitułę za jeden z najważniejszych w roku.

Dziękujemy za uznanie!

 

Z przyjemnością informujemy, że Konrad Turzyński zajął III miejsce w kategorii PIT w XII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Dziękujemy za uznanie!

Zobacz pełny ranking firm w Dzienniku Gazecie Prawnej

Zobacz pełny ranking zwycięzców w Dzienniku Gazecie Prawnej

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria KNDP została uznana za drugą najlepszą kancelarię doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii spory podatkowe w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Dziękujemy za uznanie!

Zobacz pełny ranking w Dzienniku Gazecie Prawnej

KNDP

Marek Kolibski i Konrad Turzyński zostali najlepszymi doradcami podatkowymi w kategorii spory przed sądami w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

W uzasadnieniu wyroku kapituła rankingu wskazała:

Sukcesem doradców było doprowadzenie do korzystnego dla spółek komandytowo-akcyjnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress. Trybunał uznał, że SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, co oznaczało, że polskie przepisy ustawy o PCC są niezgodne z tą dyrektywą.

Zobacz pełny ranking w Dzienniku Gazecie Prawnej

Marek Kolibski   Konrad Turzyński

 

 

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria KNDP została uznana za trzecią najskuteczniejszą kancelarię doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii dużych firm (powyżej 10 doradców) w IX Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Dziękujemy za uznanie!

Zobacz pełny ranking w Dzienniku Gazecie Prawnej

IX Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria KNDP została uznana za:

  • drugą najlepszą kancelarię doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii dużych firm (powyżej 10 doradców)
  • drugą najskuteczniejszą kancelarię doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii dużych firm (powyżej 10 doradców)

w VIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Dziękujemy za uznanie!

VIII Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Kancelaria została uznana przez kapitułę VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej, drugą najskuteczniejszą firmą doradczą 2012 r. w kategorii firm zatrudniających od 3-9 doradców.

Dziękujemy

Marek Kolibski zajął III miejsce w kategorii Optymalizacje w VII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Gratulujemy!

Grzegorz Kujawski został najlepszym doradcą podatkowym w kategorii podatki dochodowe VI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

W uzasadnieniu wyboru kapituła rankingu wskazała:

Kapituła redakcyjna przyznała punkty m.in. za sukces, jakim było wydzielenie i aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze znakiem towarowym o wartości transakcji 301 mln zł. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nie mogą zostać ujawnione ze względu na tajemnicę zawodową.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym rankingiem na stronach Dziennika Gazety Prawnej.

Andrzej Nikończyk został wybrany jednym z 3 najlepszych doradców podatkowych w Polsce w 2010 r. w zakresie podatku VAT w V Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

Zobacz pełny ranking w Dzienniku Gazecie Prawnej.

AN

Michał Dec został najlepszym doradcą podatkowym w kategorii podatki dochodowe V Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.

W uzasadnieniu wyboru kapituła rankingu wskazała:

Kapituła redakcyjna doceniła osiągnięcia oraz umiejętności w zakresie reprezentacji podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących podatków dochodowych. W 2010 r. Michał Dec reprezentował podatników w sprawie korzystnie dla nich rozstrzygniętej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Precedensowy wyrok potwierdzał możliwość objęcia ulgą podatkową gruntu, na którym posadowiony jest budynek. W kolejnym wygranym wyroku WSA w Warszawie uznał stanowisko pełnomocnika podatnika w sprawie możliwości zakwalifikowania jako najmu udostępnienia strony internetowej prowadzonej przez osoby fizyczne dla celów reklamowych.

Do osiągnięć Michała Deca w 2010 r. należy również zaliczyć sukcesy w postępowaniach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.

Zobacz pełny ranking w Dzienniku Gazecie Prawnej